- آیا امکان جراحی بینی با لیزر وجود دارد؟

- بهترین راه برای رفع گرفتگی بینی بعد از جراحی چیست؟

- چه زمان می توان به فعالیت ورزشی بعد از عمل بازگشت؟

- چه مدت بعد از عمل نیاز به شستشوی بینی داریم؟

- بیشترین سن مجاز برای عمل بینی چه موقع می باشد؟

- آیا امکان اصلاح قوز بینی بدون جراحی وجود دارد؟

- چه نیازی به تامپون بعد از جراحی بینی است؟

- چگونه می توان تورم بعد از عمل بینی را درمان نمود؟

- آیا امکان بازگشت بینی های گوشتی به حالت اولیه بعد از جراحی وجود دارد؟

- چه زمان بعد از عمل بینی می توانیم جراحی ترمیم داشته باشیم؟

- عوارض جراحی بینی فانتزی_عروسکی چیست؟

- بهترین سن عمل زیبایی بینی چه زمان است؟